کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای دسترسی آسانتر به مطالب سایت به کانال تلگرام روانشناسی آویژه بپیوندید (کلیک کنید).

اینستاگرام آویژه

مطالب ما را در اینستاگرام دنبال کنید ( کلیک کنید)

ازدواج سالم و پایدار چگونه است ؟

ازدواج سالم و پایدار

ازدواج سالم ( Healthy marriage )

ازدواج سالم تعریف های گوناگونی دارد . ازدواج سالم از نظر یک زوج مذهبی ازدواجیست که بر مبنای مذهب باشد از نظر افراد مدرن ازدواجیست که به روز باشد از نظر روانشناسان ازدواج سالم ازدواجیست که روح و روان افراد خانواده آرامش داشته باشد از نظر یک اقتصاد دان ازدواج سالم  ازدواجیست که به واسطه آن رونق مالی و تجاری صورت بگیرد و الی آخر.. اما در کل ازدواج سالم شامل تمام این مسائل میشود یعنی ازدواجی سالم است که به وسیله آن زوجین به آرامش رسیده و جایگاه اجتماعی و اقتصاده آنها حفظ شود حال اگر این جایگاه ارتقا یابد میتوان گفت این ازدواج یک ازدواج سالم و موفق است در مجموع نمیتوان یک ازدواج را تضمین کرد . به قول عوام ازدواج مانند یک هندوانه نابر است که از درون آن کسی خبر ندارد . با تدابیری میتوان آن را به یک ازدواج موفق نزدیک کرد .

داشتن هدف و انگیزه در ازدواج بسیار مهم است وقتی شما برای ازدواجتان هدف داشته باشید موقعیت خود را با آن هدف میسنجید . داشتن هدف و انگیزه در ازدواج کمک میکند همسرتان را با معیارهای هدفمتان سنجیده و انتخاب کنید . ازدواجی که با دید باز ، تحقیق و مشاوره انجام میشود به ازدواج موفق نزدیکتر است . مهمترین کاری که قبل از ازدواج باید انجام دهیم خودشناسی است انسانی موفق است که با توانایی ها ، ظرفیتها،  نقاط ضعف و قوت خود آشنا باشدهر کسی باید  بداند در کجا و چه موقع از توانایی هایش بهره ببرد و با نقاط ضعفش چه کند  با مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی این امر میسر میشود  مشاوره ازدواج به ما این امکان را میدهد که از نقاط ضعف خود وهمسرمان در جهت مثبت استفاده کنیم ما میتوانیم با چیدمان درست ضعفها و تواناییهای خود به موفقیت برسیم

ویژگی های ازدواج سالم

ویژگیهای ازدواج سالم  مشخص و واضح است . از ویژگی های ازدواج سالم میتوان به سلامت جسم ، روح و پرورش انها در محیط خانواده اشاره کرد ازدواج سالم ازدواجی است که با دلیل و منطق باشد از روی چشم و همچشمی نباشد در یک ازدواج سالم زن و شوهر مکمل هم هستند  یاداوری میکنم لازم نیست زن وشوهر هر دو دقیقا مانند هم باشند مکمل بودن به مراتب بهتر از شبیه هم بودن است  در نظر بگیرید اگر زن وشوهر هر دو ناشنوا باشند بهتر است یا یکی ناشنوا و دیگری نابینا ؟  از ویژگی های ازدواج سالم هم مکمل بودن زوجین است آنها با هم به تکامل میرسند نقصهای یکدیگر را میپوشانند و در پرورش استعداد هایشان توانایی دارند  از دیگر ویژگی های ازدواج سالم تحت پوشش قرار دادن هم میباشد

ممکن است زن یا مردی در زمینه خاصی استعداد فوق العاده داشته باشد زن یا مردی  پول نداشته باشد ولی دیگری بتواند اورا تامین کند  یا یکی از نظر علمی قوی باشد دیگری از روابط عمومی بهتری برخوردار باشد زن و شوهر بسته به نیاز زندگیشان باید این توانایی ها و ضعف ها را در نظر بگیرند .  مهمتر از همه در نظر گرفتن قدرت پذیرش وظرفیت خود ما است  ما میخواهیم ضعف همسرمان را پوشش دهیم باید ببینیم تا کی و چه زمانی قادر به انجام اینکار هستیم در برخی موارد به گمان اینکه میخواهیم کاری نیک انجام دهیم فرصت ها را از طرف مقابل میگیریم در نظر بگیرید میخواهیم با یک معلول ازدواج کنیم حد ظرفیت خود را نمی دانیم پس از مدتی خسته میشویم رهایش میکنیم وچه بسا برای توجیه خود بد گوییش را هم میکنیم به این ترتیب فرصت همراهی دیگری را از او گرفته ایم .

چگونه است ؟

نکات ازدواج سالم

نکات ازدواج سالم عبارتست از سلامت ، امنیت و آرامش روحی طرفین . یکی دیگر از نکات ازدواج سالم داشتن انگیزه و هدف برای زندگی مشترک است از دیگر نکات ازدواج سالم داشتن علم و آگاهی نسبت به زندگی اجتماعی و خانوادگی است  داشتن شم اقتصادی از ویژگی های دیگر ازدواج سالم است  داشتن قدرت تحمل و صبر وحتی میتوان تمیزی و نظافت رفتاری و جسمی را نیز از نکات زندگی سالم بر شمرد برخی افراد از همه نظر مناسب و در خور هستند اما در زندگی و همزیستی ناتوانند  کسانی که مبتلا به وسواسند یا افراد خود محور افراد پرخاشگر و عصبی افراد مغرور کسانی که در ابراز عشق وعلاقه ناتوانند ویا توانایی دارند ولی آنرا مهم نمیدانند اینگونه افراد نمیتوانند ازدواج سالمی داشته باشند وکسی را خوشبخت کنند افراد خود محور که گمان میکنند جز خودشان همه اشتباه میکنند

افرادی هم هستند که همسرشان را آنگونه که هست نپذیرفته اند وتصمیم دارند آنهارا تغییر دهند این فکری باطل است  شخصیت هر کس در طول عمرش و تحت تاثیر عوامل درونی و محیطی بسیاری شکل گرفته است شخصیت هرکس تحت الشعاع باورها وعقایدش میباشد  کاری سخت و بعید است بتوانیم تاثیر همه عوامل درونی ومحیطی را خنثی کرده و در ضمن بتوانیم عقاید و باورهای شخصی را بکلی دگرگون سازیم  تازه اگر هم بر فرض محال قادر به انجام چنین کاری باشیم از او دیگر چه خواهد ماند؟ قد و قواره و شکل ظاهری . مثل اینست که از یک کتاب فقط جلدش را نگهداریم و نوشته های درون کتاب را عوض کنیم  پس هر کس را همانطور که هست بپذیریم با خوبی ها و بدیهایش با تواناییها و ضعفهایش  اینگونه به خود هدیه میدهیم هدیه داشتن یک زندگی سالم  و موفق که سرشار از آرامش خواهد بود .

ازدواج سالم و پایدار

مراحل ازدواج سالم

مراحل ازدواج سالم کاملا روشن شد اول اینکه تکلیف خودمان را با خودمان روشن کنیم  خود را بشناسیم برای ضعفهایمان به دنبال مکمل باشیم کسی را انتخاب کنیم که قدرت همراهی با ضعفهایش را داشته باشیم در پی تغییر دادن طرف مقابلمان نباشیم  و او را همانگونه که هست بپذیریم . کسی را که برای زندگی مشترکمان انتخاب میکنیم توجیه کنیم  اورا قبل از ازدواج با افکار و اهدافمان آشنا کنیم  قبل از ازدواج چشمهایمان را کاملا باز کنیم بقدری که بتوانیم بعد از ازدواج به دیده اغماض نگاه کنیم  یکی از مهمترین مراحل ازدواج سالم همان نگاه اول است  باید از دیدن او لذت ببریم  باید چهره اش برایمان خوشایند باشد  حتی اگر در نظر دیگران زیبا نباشد  وقتی کسی برایتان چهره وحرکاتی دلچسب داشته باشد کارهایش برایتان شیرین خواهد بود اگر چهره و رفتار کسی برایمان ناخوشایند باشد هیچیک از رفتارهای  او برایمان جذابیتی نخواهد داشت

مطالعه در مورد خانواده و محیطی که همسر آینده ما در آن بزرگ شده و پرورش یافته اهمیت فراوانی دارد یادمان باشد شخصیت افراد تحت تاثیر محیط زیستی هر کس قرار میگیرد ما شاید برای مدت کوتاهی بتوانیم رفتار خود را تغییر دهیم  اما شخصیتها معمولا ثابت میمانند خراشهای روحی خیلی دیرتر از زخمهای ظاهر مداوا میشوند و جسم و رفتار انسانها پوشش خوبی برای جراحات روحی است .

مشاوره ازدواج سالم ( Healthy marriage counseling )

مشاوره ازدواج سالم بسیار حیاتی و لازم است اگر قبل از ازدواج به مشورت میپردازیم حتما نامزد انتخابی خود را هم برای مشورت ببریم مشاوران در صحبت وکنکاش با هردوی شما مشاوره بهتری خواهند داد .  وقتی به تنهایی برای مشاوره مراجعه میکند مشاور از قضاوتها و نظرهای شخصی شما میتواند به نتیجه برسد مشاوره ازدواج سالم درصد خطاها را برای زندگی مشترک کمتر میکند یک مشاور بی طرفانه قضاوت میکند ازدواج شما برای او سود و یا ضرری ندارد وقتی شما وهمسرتان برای مشاوره میروید به سوالات مشاور به درستی باید پاسخ بدهید در جواب دادن به سوالات دچار هیجان نشوید بیاندیشید ودرست جواب بدهید خجالت نکشید شاید او شما را بزودی از خاطر ببرد اما مشاوره ای که به شما میدهد تا آخر عمر همراهتان خواهد بود پس لطفا به زندگی خود و آینده تان بیشتر اهمیت بدهید تا قضاوت مشاور

ممشورت با بزرگان فامیل باید قبل از مشاوره با کارشناسان انجام بگیرد  نظر بزرگان اقوام و فامیل در مشاوره شما تاثیرگذار خواهد بود مشاوره ژنتیک نیز بسیار مهم است که خوشبختانه امروزه قبل از عقد در مراکز بهداشت خانواده انجام میشود اگر تصمیم ازدواج دارید امیدواریم همسر دلخواهتان را انتخاب کنید و مطالب مانیز برایتان مفید بوده باشد شاد و خوشبخت باشید .

چگونه است ؟

خدمات مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستا مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه خدمات متنوعی را در زمینه ازدواج سالم و پایدار به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: What Makes a Stable Relationship 

براي مشاوره در زمينه ازدواج سالم و پایدار چگونه است ؟

از مشاورين مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه از سراسر کشور

با 09353000102 تماس بگيريد

همه روزه از ساعت 8 صبح تا 1:00 شب 

حتي ايام تعطيل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

اینستاگرام

مشاهده

برای طرح سوالات خود ما را در اینستاگرام دنبال کنید

واتس اپ

شروع گفتگو

مشاوره برای هموطنان خارج از کشور