کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای دسترسی آسانتر به مطالب سایت به کانال تلگرام روانشناسی آویژه بپیوندید (کلیک کنید).

مشاوره-اختلال-وسواس

اختلال احتکار

چه کسانی اختلال احتکار دارند؟

اختلال احتکار یکی از انواع اختلال وسواس اجباری است. پس میتوان گفت کسی که دچار اختلال احتکار است به نوعی وسواس به شمار می آید. بوجود آمدن این اختلال تابع چند عامل میتواند باشد. ممکن است در اثر وارد آمدن یک استرس قوی به وجود بیاید. پس از یک سانحه…

مقابله با استرس

اصلی ترین روش های مقابله با استرس چیست؟

مقابله با استرس در اولین مرحله نیاز به پاکسازی درون دارد. هر سال برای عید همه خانه تکانی میکنند اما برای روح و روان خود چه؟ برای مقابله با استرس باید به خانه تکانی دل پرداخت. کهنگی ها را دور ریخت و دل را تمیز و زیبا کرد. بیشترین عامل…

برای تماس با مشاور کلیک کنید!